1926
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Július 15.

Megalakul a Polgári Egység Klubja. A szervezet célja a bp-i polgárság felsorakoztatása a kormány politikája mögé. Elnök Kozma Jenő és Tolnay Kornél.

Az oldal tetejére Július 16.

Megalakul a Független Nemzeti Demokrata Párt (köznapi néven Egye­sült Balpárt). Elnöke Rassay Károly.

Az oldal tetejére Július 18.

Kemény János br. kezdeményezésé­re a marosvécsi Kemény-kastély­ban 27 romániai magyar író megalakítja az Erdélyi Helikon írói munkaközössé­get.

Az oldal tetejére Július 23.

A pénzügyminiszter és a belügy­miniszter, az 1925: XXII. tc. adta felhatalmazás alapján, „vármegyei kölcsönt” vesz fel a londoni N. M. Rothschild & Sons, Baring Brothers & Co. Ltd. és a J. Henry Schröder & Co. bankházaktól 2,25 millió font (62,55 millió pengő) értékben, 7,5%-os kamat­ra. — A kölcsön a közművek és az úthálózat fejlesz­tésére szolgál.

Mo és Anglia Londonban kereske­delmi és hajózási szerződést köt.