1925
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére November 5.

Az Ngy elfogadja az 1925: XLV. tc.-et „Széchenyi István gr., a legnagyobb magyar emléké­nek törvénybe iktatásáról”.

Az oldal tetejére November 6.

Az Ngy elfogadja az 1925: XLVI. tc.-et a Magyar Tudományos Akadémiáról: fennállásának 100. évfordulója alkalmából tör­vénybe iktatja érdemeit; az állami támo­gatást 300 millió koronára emeli. — Az Ngy elfogadja az 1925: XXXV. tc.-et a pengőről; a pengő aranyértéke: 1 kg finom ötvözetlen arany = 3800 pengő. 1926. november 27.

Az oldal tetejére November 10.

Közzéteszik a 32250/1925. sz. kormányrendeletet a rádióról. A rádiót állami monopóliummá nyilvánít­ja; intézkedik az adó- és vevőantennák létesítésének szabályairól, a rádiókészü­lékek gyártásáról; díjakat állapít meg az adók és vevők után. — Egy vevőkészülék üzemeltetési díja 30 000 korona, 1927-től 2 pengő 40 fillér. december 1.

Az oldal tetejére November 14.

Rákosi Mátyást, Gőgös Ignácot, Há­mán Katót, Őri Károlyt és Vas Zoltánt „lázadás bűntette miatt” statáriális bíróság elé állítják. november 16.

Az oldal tetejére November 16.

Rákosi Mátyás és társai rendes bíróság elé kerülnek. 1926. augusztus 4.