1925
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére December 1.

Londonban Németország, Franciaország, Bel­gium, Anglia és Olaszország képviselői szerződést írnak alá. 1936. március 17. A felek elismerik Németország nyugati határait, azok sérthetetlen-ségéért Anglia és Olaszország jótállást vállal; a rajnai övezetben fennmarad a demilitarizált zóna (1936. március 7.); Né­metország belép a Népszövetségbe.

Az oldal tetejére December 16.

Bp Székesfőváros törvényhatósága határozatot hoz az iskolaorvosi hálózat kiépítéséről.

Az oldal tetejére December 19.

Az MTI közleménye szerint Hágában (Hollandia) letartóztattak három magyar állampolgárt, mert Mo-on hamisított ezerfrankoso­kat találtak náluk 10 millió frank értékben. Az MTI szerint a letartóztatottak bevallották, hogy egy magyar egyesület tagjai, amely az akcióval a frank értékét akarta rontani. 1926. március 19.

Az oldal tetejére December 22.

Romániában életbe lép a ma­gánoktatási törvény. Az iskola tannyel­vétől függetlenül kötelezővé teszik a ro­mán nyelv, továbbá Románia földrajzá­nak, történelmének és alkotmányának román nyelven való tanítását; a tanárok román nyelvből kötelesek vizsgát ten­ni; az érettségi vizsga román bizottság előtt, románul történik.

Az oldal tetejére December 31.

Moszkvában befejeződik az OK(b)P XIV. kong­resszusa. A párt nevét Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Pártra (ÖKP[b]P) változtatják. 1952. október 14.