1925
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Augusztus 6.

Károlyi Mi­hály gr. és a KMP vezetői tárgyalásokat kezdenek az együttmű­ködésről. — Az írásos megállapodás sze­rint egyetértenek a földreform törvény­be iktatásának követelésében.

Az oldal tetejére Augusztus 21.

Bécsben befejeződik a KMP I. kongresszusa. A mo-i ügyek irányításá­ra háromtagú Titkárságot szerveznek, amelynek tagja Rákosi Mátyás, Komor Imre és Őri Károly.

Az oldal tetejére Augusztus 22.

Marseille-ben megkezdődik a Szocialista Munkásin­ternacionálé II. kongresszusa. — Az MSZDP küldöttei tiltakoznak az MSZMP kongresszusi megjelenése ellen.