1924
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére December 9.

A bp-i Büntető Törvény­szék ítéletet hirdet Eskütt Lajos (az időközben elhunyt Nagyatádi Szabó istván v. földművelésügyi miniszter titkára) perében. Esküttet 5 évi fegyházra, 10 évi hivatal-vesztésre és 9 millió korona pénz­büntetésre ítélik.

Az oldal tetejére December 18.

Az Ngy elfogadja az 1924: XXVI. tc.-et a fővárosi törvényhatóságról. Választásra jogo­sult az, aki ogy-i képviselői választási jogosultsággal bír, és legalább 6 éve fővárosi lakos; a fővárosi tör­vényhatósági bizottság 250 választott és 65 kinevezett vagy hivatalból részt vevő tagból áll; a választás titkos, lajstromos.

Az oldal tetejére December 31.

A Népszava közli a kor­mány és a MSZDP pártvezetősége között 1921. december 22-én kötött megállapo­dás (az ún. „Bethlen–Peyer­-paktum”) szövegét.