1922
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Június 11.

Befejeződnek a nemzetgyűlési választások. A 245 mandátum megoszlása: Keresz­tény Kisgazda-, Földműves- és Polgári Párt: 143 (44,9 %); MSZDP 25; pártonkívüli 24; Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 20; Keresztény Nemzeti Földműves és Polgári Párt 11; Egyesült Nemzeti De­mokrata és Szabadelvű Párt 8; további hét párt 14.

Az oldal tetejére Június 16.

Átalakul Bethlen István gr. kormánya. Az új miniszterek: belügy Rakovszky Iván; kereskedelemügy Walko Lajos; föld­művelésügy Nagyatádi Szabó István; vallás- és közoktatásügy Klebelsberg Kunó gr.; igazságügy Daruváry Géza; népjólét és munkaügy Vass József.

Az oldal tetejére Június 23.

Gaál Gasztont választják az Ngy elnökévé. augusztus 15.