1922
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Február 6.

Vatikánban a konklávé Achille Ratti bíborost, Milánó érsekét választja pápává, aki XI. Pius nevén kezdi meg uralkodását. 1939. februát 10.

Aláírják a washingtoni békekonferencia záróokmányait: a kilenchatalmi egyezmény biztosítja Kína függetlenségét, de fenntartja a „nyitott kapuk” elvét is.

Az oldal tetejére Február 8.

Bécsben Mo és Ausztria keres­kedelmi egyezményt köt a leg­nagyobb kedvezmény alapján. 1931. március 31.

Az oldal tetejére Február 12.

Kolozsvárott megalakul a Magyar Nemzeti Párt, a romániai ma­gyar kisebbség (konzervatívabb színeze­tű) második politikai pártja. decem­ber 28.

Az oldal tetejére Február 21.

Egyiptomban megszűnik a brit protektorátus; a Szuezi-csatornát továbbra is angol katonaság felügyeli.

Az oldal tetejére Február 22.

Keresztény Kisgazda-, Földműves- és Polgári Párt néven egyesül Keresztény-Keresztyén Nemzeti Egyesü­lés Pártja és a Kisgazdapárt (1930. október 12.). (Az új pártot általában Egységes Pártként emlegetik.) 1932. október 27. A párt elnöke Nagyatádi Szabó István, ügyvezető alel­nöke Gömbös Gyula.