1921
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Március 3.

Lengyelország és Románia Bu­karestben védelmi szövetségi szerződést köt a két ország keleti határainak védelmére.

Az oldal tetejére Március 8.

Moszkvában megkezdődik az ÖK(b)P X. kongresszusa. — Határozatot fogadnak el a hadikommunizmust felváltó új gazdasági politikáról (NEP), ugyanakkor a párton belül megtiltják a frakciók működését.

Az oldal tetejére Március 14.

Teleki Pál gr. miniszterelnök és Gratz Gusztáv külügyminiszter az ausztriai Bruckban tárgyalásokat kezd az Edvard Beneš miniszterelnök vezette  csehszlovák delegációval. — A felek a két ország gazdasági közeledéséről, pre­ferenciális vámrendszer kidolgozásáról tárgyalnak.

Az oldal tetejére Március 16.

Az Ngy elfogadja az 1921: III. tc.-et az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről. A törvény szerint három évi fegyháztól a halálbüntetésig sújtható, aki „az állam megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez, vagy vezet”; továbbá azok, akik ilyen szervezkedésről tudomást szereznek, de nem jelentik. — A törvény illegalitásba kényszeríti a kommunista mozgalmat.

Az oldal tetejére Március 26.

IV. Károly király bejelentés nélkül Szombathelyre érkezik. Az uralkodó célja a királyi hatalom visszaállítása. március 27.

Az oldal tetejére Március 27.

IV. Károly király Bp-en Horthy Miklós kormányzóval tár­gyal. április 3.