1921
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Június 2.

Az Ngy elfogadja az 1921: XXX. tc.-et az iskolázási kötelezettségről. Minden 6. életévét betöltött gyermek 9 éven át iskolaköteles: 6 éven át elemi népiskolai, 3 éven át népiskolai továbbképző oktatásban kell részt vennie. A tanköteles számára vasárnap és ünnepnap köte­lező az istentisz­telet látogatása.

Az oldal tetejére Június 7.

Jugoszlávia és Románia szövetségi szerződést köt. A felek védelmi és külpolitikai együttműködést vállalnak Mo-gal és Bulgáriával szemben a triano­ni, illetőleg a neuillyi békék fenntartására.

Az oldal tetejére Június 10.

Magyar–csehszlovák tár­gyalások kezdődnek a csehországi Marienbadban. június 23. A magyar felet Teleki Pál gr. miniszterelnök és Bánffy Miklós gr. külügy­miniszter képviseli, a csehszlovák delegáció vezetője Edvard Beneš miniszterel­nök.

Az oldal tetejére Június 16.

Az Ngy elfogadja az 1921: XXV. tc.-et. A trianoni béke folytán székhelyét vesztett kolozs­vári Ferenc József Tudományegyetemet „ideig­lenesen” Szegeden, a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsett helyezik el.

Az oldal tetejére Június 20.

A földbirtokreform-törvény ér­telmében megalakul az Országos Földbirtokrendező Bíróság.

Az oldal tetejére Június 23.

Befejeződnek a magyar–csehszlovák kormányfői tárgyalások. A középpontban álló gazdasági kér­désekről nem sikerül megállapodni.