1921
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Július 2.

A Bp-i Büntető Törvényszék gyorsított tanácsa háromnapi tárgyalás után ítéletet hirdet az április végén kommunista szervezkedésért letartózta­tottak perében. A két fővádlott, Andics Erzsébet és Berei Andor 15 évi, Polónyi Ferenc, Szár­szó Lajos, Ferencz József 12 évi, Tatár Ferenc, Horvát Imre és Fehérvári Miklós 10 évi bör­tönbüntetést kap. Négy vádlott ügyét átteszik a rendes bírósághoz.

Az oldal tetejére Július 5.

Belügyminiszteri rendelet felosz­latja az irredenta egyesületeket: a Fel­vidéki Ligát, a Délvidéki Ligát, a Védő­ligák Szövetségét, az Erdélyi Székely–Magyar Szövetséget, és megszünteti a Megszállott Törvényhatóságok Központi Irodáját.

Az oldal tetejére Július 6.

Kolozsvárott megalakul a Magyar Szövetség, amelynek célja a romániai magyar kisebbség politikai képviselete. Elnöke Jósika Samu br., ügyvezető elnök Hal­ler Gusztáv, titkár Kós Károly. október 30.

Az oldal tetejére Július 15.

Beniczky Ödön v. belügymi­niszter interpellációt intéz a kormány­hoz a Héjjas Iván és Francia Kiss Mihály különítményesei által elkövetett at­rocitások miatt. július 29.

Az oldal tetejére Július 26.

Az Ngy becikkelyezi a trianoni békeszerződést (1921: XXXIII. tc.).

Az oldal tetejére Július 28.

Rigában (Lettország) a magyar kormány megállapodást köt az orosz és az ukrán szovjetkormánnyal. Az elítélt magyar kommunis­ták átadása ellenében az orosz és az uk­rán szovjetkormány hazaengedi a túsz­ként visszatartott magyar hadifoglyo­kat. 1922. augusztus 8.

Az oldal tetejére Július 29.

A Beniczky Ödön interpellációja nyomán keletkezett vita miatt lemond Rakovszky István, az Ngy elnöke. augusztus 12.