1921
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Február 3.

A királykérdésben kiéleződött véleménykülönbségek miatt felbomlik a kormányzó párt. 38 képviselővel együtt Teleki Pál gr. miniszterelnök is bejelenti kilépését. február 4.

Az oldal tetejére Február 4.

Az Ngy nagy többséggel megszavazza a miniszterelnök indítvá­nyát, amely szerint a királykérdés tárgyalása jelenleg nem időszerű.

Az oldal tetejére Február 10.

Újjáalakul a Kisgazdapárt. Elnök Mayer János, tiszteletbeli elnök Rubinek Gyula, alelnök Gaál Gaszton, Meskó Zoltán és Szíjj Bálint.

Az oldal tetejére Február 15.

Gratz Gusztáv külügyminiszter vezetésével kormányküldöttség érkezik Bécsbe, hogy Nyugat-Mo kérdéséről tárgyaljon az osztrák kormánnyal.

Közgyűlést tart a Magyar Írók Szövetségének. A lemondott Szabó Dezső helyett Milotay Istvánt választják elnökké.

Az e napon tartott nép­számlálás adatai szerint a Csehszlová­kiában élő magyarok száma 754 774.

Az oldal tetejére Február 18.

Polgárok és Munkások Szövet­sége néven megalakul az MSZDP és a liberális pártok politikai szövetsége. Mindegyik párt megtartja önállóságát.

Az oldal tetejére Február 22.

Alakuló ülést tart az Ngy külügyi bizott­sága. Elnök: Andrássy Gyula gr.

A kormánypártból kilépett kisgazda képviselők egy része új pártot alakít Független Kisgazda-, Föld­műves- és Polgári Párt néven. Elnök: Rassay Károly.