1921
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Április 3.

Az antanthatalmak képviselői jegyzéket nyújtanak át a kormánynak. Nem ismernék és nem tűrnék el a Habsburg-család semmilyen formában történő restaurációját. április 5.

Az oldal tetejére Április 5.

IV. Károly elhagyja az országot. április 6.

Az oldal tetejére Április 6.

Az Ngy-ben a külügy­miniszter bejelenti, hogy Románia és Olaszország március 28-án, Jugoszlávia 29-én, Csehszlovákia 30-án tiltakozott IV. Károly visszatérése ellen, háborús oknak tekintve azt.

Az oldal tetejére Április 7.

A magyar sajtó nyilvánosságra hozza IV. Károly április 2-án megfogal­mazott, a magyar nemzethez intézett kiáltványát.

Az 1921: V. tc. értelmében megalakul az Országos Pénzügyi Tanács. Feladata az állami pénzügyek és adósságok rendezése.

Az oldal tetejére Április 11.

A Debreceni Tudományegyetem felveszi Tisza István nevét.

Az oldal tetejére Április 13.

A kormányzó elfogadja Teleki Pál gr. miniszterelnök lemondását. április 14.

Az oldal tetejére Április 14.

Megalakul Bethlen István gr. kormánya. 1931. augusztus 24. Miniszterek: külügy Bánffy Miklós gr.; belügy Ráday Gedeon gr.; honvédelem Belitska Sándor; igazság­ügy Tomcsányi Vilmos Pál; pénzügy Hegedüs Lóránt; vallás- és közoktatás­ügy Vas József; földművelésügy Nagy­atádi Szabó István (megbízva a tárca nélküli kisgazda minisztérium vezetésé­vel is); közélelmezés Mayer János; nép­jólét és munkaügy Bernolák Nándor; kereskedelemügy Hegyeshalmy Lajos; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli mi­nisztere Bánffy Miklós gr. külügymi­niszter.

A Bp-i Tudományegyetem felveszi az alapító Pázmány Péter nevét.

Az oldal tetejére Április 23.

Csehszlovákia és Románia szö­vetségi szerződést köt. június 7. A felek kölcsönös segélynyújtási kötelezettséget vállanak arra az esetre, ha az egyik felet Mo részéről nem provokált támadás éri. A szövetség kiterjed a Mo-gal szembeni külpolitika összehangolására, egymás kölcsönös tájékoztatására is.

Az oldal tetejére Április 28.

Megalakul a Magyar Távirati Iroda (MTI) Rt. Elnöke Kozma Miklós.