1920
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére November 5.

Teleki Pál gr. miniszterelnök vizsgálatot in­dít a bécsi magyar követségről 1919. május 1-jén elrabolt pénz ügyében.

Az oldal tetejére November 10.

A rendőrség és a katonaság megszállja és felszámolja a bp-i Britannia Szállót és az Ehmann-telepet, a fehérterrorista különítményesek köz­pontjait.

Az oldal tetejére November 12.

Olaszország és Jugoszlávia szerződést köt Rapallóban. A megállapodás lezárja a két ország közötti határvitákat. Olasz­ország elismeri Jugoszlávia fennhatósá­gát Dalmácia felett, Jugoszlávia az olasz fennhatóságot Isztriában; Fiume sza­bad város lesz. A felek kötelezettséget vállalnak az Ausztriával és Mo-gal kötött békeszerződések megtartására. Ellenzik a Habsburg-restaurációt, és vállalják, hogy értesítik egy­mást, ha biztonságukat Ausztria vagy Mo fenyegetné. 1924. szeptember 17.

Az oldal tetejére November 13.

Az Ngy elfogadja az 1920: XXXVI. tc.-et a földre­formról. A törvény lehetővé teszi házhelyek és kishaszonbérletek juttatását az „érde­mes” és „gondos” gazdák számára. A felosztandó földterület nagyságát és a felosztás módját az Országos Földbir­tokrendező Bíróság szabja meg.

Az oldal tetejére November 15.

Az Ngy, ünnepélye­s tiltakozó nyilatkozat után, elfogadja a trianoni békeszerződésről szóló tör­vény-javaslatot. 1921. július 26.