1920
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Március 1.

A nemzetgyűlés nagybányai Horthy Miklóst* választja Mo kormányzójává. 1944. október 16. — A Huszár-kormány benyújtja lemondását.

Az oldal tetejére Március 9.

A Kisgazdapárt felveszi a Keresztény (Keresztyén) Kisgazda és Földműves Párt nevet.

Az oldal tetejére Március 10.

A kormányzó Simonyi-Sema­dam Sándort bízza meg kormányalakítással. március 15.

Az oldal tetejére Március 15.

Megalakul és a kormányzó előtt leteszi a hivatali esküt Simonyi-Semadam Sándor kormánya. július 19. Miniszterek: belügy Simonyi-Semadam Sándor miniszterel­nök (április 19.); földművelésügy Rubinek Gyula; hon­védelem Soós Károly; igazságügy Fer­dinandy Gyula; kereskedelemügy Ko­rányi Frigyes br. pénzügyminiszter (március 28.); kül­ügy Simonyi-Semadam Sándor minisz­terelnök (április 19.) Teleki Pál gr.); népjólét és munkaügy Benárd Ágost; pénzügy Korányi Frigyes br.; vallás- és közoktatásügy Haller István; tárca nélküli kisgazda miniszter Sokorópát­kai Szabó István; közélelmezési tárca nélküli mi­niszter Nagyatádi Szabó István; a nemzeti kisebbségek tárca nél­küli minisztere Bleyer Jakab.

Az oldal tetejére Március 17.

A miniszterelnök az Ngy-ben felolvassa Apponyi Albert gr., a magyar békeküldöttség vezetője Pá­rizsból írott levelét, amelyben a fehérterror megfékezésének szükségességét hangsú­lyozza. A szélsőjobboldali képviselők botrányt rendeznek.

Az oldal tetejére Március 19.

Az USA Szenátusa leszavazza a Németországgal kötött versailles-i béke ratifikálását. — Ezt követően az USA elutasítja a többi békét is, a háborúban vesztes országokkal külön békeszerződé-seket köt.

Az oldal tetejére Március 30.

A román csapatok befejezik a Tiszántúl kiürítését.