1920
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Július 5.

A Bp-i Büntető Törvényszék megkezdi a volt népbiztosok perének tárgyalását. november 28.

Szovjet-Oroszország és Ausztria megállapodást köt: az osztrák hadifog­lyok hazaengedése ellenében Ausztria kiengedi az általa internált magyar nép­biztosokat Szovjet-Oroszországba.

Az oldal tetejére Július 7.

A kormányzó Bethlen István gr.-ot bízza meg kormányalakítással. július 14.

Az oldal tetejére Július 13.

A Kisgazdapárt, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja és a Keresz­tény Nemzeti Egyesülés Pártjából kivált disszidensek megalakítják az egységes kormánypártot: létrejön az Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda- és Földművespárt. 1922. február 2.

Az oldal tetejére Július 14.

Bethlen István gr. visszaadja kormányalakítási megbízatását (július 15.), mivel az általa javasolt minisztereket a pártok nem fogadják el.

Az oldal tetejére Július 15.

A kormányzó Teleki Pál gr.-ot bízza meg kormányalakítással. július 19.

Az oldal tetejére Július 19.

Megalakul Teleki Pál gr. minisz­terelnök kormánya. Miniszterek: bel­ügy Ferdinandy Gyula; földművelés­ügy Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter (augusztus 15.); honvédelem Sréter Ist­ván; igazságügy Tomcsányi Vilmos Pál; közélelmezés Nagyatádi Szabó István (augusztus 15.); külügy Teleki Pál gr. miniszterelnök (szeptem­ber 22.); népjólét és munkaügy Benárd Ágost; pénzügy Korányi Frigyes br.; vallás- és közoktatásügy Haller István; tárca nélküli kisgazda miniszter Sokorópátkai Sza­bó István; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere Bleyer Jakab.

Az oldal tetejére Július 27.

Az Ébredő Magyarok Egyesüle­téhez tartozó Illy László és terrorista csoportja merényletet követ el a bp-i Club Kávéház ellen. A merénylet­nek több halálos áldozata van.