1920
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére December 20.

Az MTA Balogh Jenő v. belügyminisz­tert választja új főtitkárává.

Az oldal tetejére December 24.

Közzéteszik a kormány am­nesztiarendeletét. Szabadlábra helyez­hetők a két forradalom politikai elítéltjei közül azok, akiket 1920. február 26-a előtt ítéltek el, és nem tartoztak a vezetők közé.

Az oldal tetejére December 25.

Teleki Pál gr. miniszterelnök távira­tot küld Georgij Csicserin szovjet külügyi nép­biztosnak. Teleki kinyilvánítja hajlandóságát a tárgyalásokra a perbe fogott magyar népbiztosok kicserélésé­ről.

Az oldal tetejére December 28.

A Bp-i Büntető Tör­vényszék gyorsított tanácsa ítéletet hir­det a v. népbiztosok perében. Ágoston Pétert, Bokányi Dezsőt, Haubrich Józsefet és Vántus Károlyt ha­lálra, Bajáki Ferencet, Dovcsák Antalt, Kelen Józsefet, Kalmár Henriket, Sza­bados Sándort, Nyisztor Györgyöt élet­fogytiglani fegyházra ítélik. 1922. augusztus 8.

Az oldal tetejére December 31.

Az e napon tartott népszám­lálás adatai szerint Mo terü­lete 92 963 km²; a népesség száma 7 990 202 fő, ebből magyar anyanyelvű 7 156 727 (89,5%); német 6,9%; szlovák 1,8%; román 0,3%; horvát 0,5%; szerb 0,1%; egyéb 0,8%. Felekezeti megosz­lás: római katolikus 63,9%; görög kato­likus 2,2%; református 21%; evangéli­kus 6,2%; görögkeleti 0,6%; izraelita 5,9%; egyéb és ismeretlen 0,2%. — A 6 évnél idősebb népességből írni és olvasni tud 84,8%. — A 10 legnagyobb lélekszámú város lakossága ezer főben: Bp 929, Szeged 119, Debrecen 103, Kecske­mét 73, Hódmezővásárhely 65, Miskolc 57, Újpest 56, Kispest 51, Győr 50, Pécs 48. — A népesség foglalkozás szerinti meg­oszlása: őstermelő 55,8%; bányászat­kohászat 1,5%; ipar 19,1%; kereskede­lem és hitel 5,1%; közlekedés 4,4%; közszolgálat és szabadfoglalkozás 4,7%; véderő 1,6%; napszámos 1,2%; tőkés és nyugdíjas 2,4%; házicseléd 2,2%; egyéb 1,1%; foglalkozás nélküli 0,9%.