1919
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Szeptember 3.

Megalakul az Egyesült Kis­gazda és Földműves Párt. Elnöke Soko­rópátkai Szabó István.

Az oldal tetejére Szeptember 10.

Az antanthatalmak megkö­tik a békét Ausztriával a Párizs melletti Saint Germain-ben. A szerződés Ausztriát önálló államként ismeri el és megtiltja egyesü­lését Németországgal; az ország harmincezer főnyi hivatásos hadsereget tarthat fenn. Dél-Tirol a Bren­ner-hágóig, Görz, Trieszt és Isztria Olasz­országhoz kerül. Ausztria megkapja Nyugat-Mo-ot. 1920. június 4.

Az antant­hatalmak a nemzeti kisebbségek védel­mét biztosító szerződést kötnek Cseh­szlovákiával a Párizs környéki Saint­ Germain-en-Laye-ben.

Az oldal tetejére Szeptember 18.

A kaposvári törvényszéki fogházból különítményesek elhurcolják és meggyilkolják a fogva tartott kom­munistákat, közöttük Latinca Sándor v. kormányzótanácsi biztost, Tóth Lajos v. megyei direktóriumi tagot, Szalma István v. párttitkárt, Levin Samut, a Somogy megyei szövetkezetek veze-tőjének v. helyettesét.

Az oldal tetejére Szeptember 30.

Közzéteszik a kormány rendeletét az egyesülési és gyülekezési jogról. Visszaállítják az 1918. október 30-án érvényes jogszabá­lyokat.